Føles din behandling lidt som et vildnis af symptomer, energi og løse ender?

Lær at se sammenhængen med anatomi, fysiologi og sygdomslære​

Mette A:
sundhedsfagene skulle bare overståes!

‘Jeg ønskede mig bare min RAB-registrering, så anatomi, fysiologi og sygdomslære var ikke et rigtigt valg. Det var bare noget jeg skulle have. Jeg læste bogen helt igennem, men det var altså kun fordi jeg skulle. 

I perioder var jeg overbevist om at det ville være lettere at lære kinesisk end anatomi og fysiologi. Den ‘hårde’ kamp, blev vendt til en mega succes oplevelse, for Katrine kan åbenbart lære en gammel hund nye kunster!

Nu, bagefter, kan jeg se at den viden jeg har fået, gør en kæmpe stor forskel. Jeg kan se, at teorierne fra zoneterapi, biopati og ernæring, giver så meget bedre mening når sundhedsfagene er gennemført.’

Mette Albrechtsen, RAB zoneterapeut

Når en behandling føles kaotisk...

Da jeg selv var nyuddannet behandler for efterhånden mange år siden, oplevede jeg en følelse af utilstrækkelighed. Selvom jeg havde en masse viden parkeret i respektive kasser i mit hoved, var det ikke så nemt at få dem ud i verden, og omsat til en effektiv behandling. 

Jeg oplevede en stor konflikt imellem min alternative viden omkring energi, traditionel kinesisk medicin og hvad jeg kunne ‘føle’ mig frem til, og så min faglige baggrund på det naturvidenskabelige fakultet på universitetet. En del af mig ville arbejde med energi, for det var så fedt, og en anden del ville bevise alting, dokumenterer med videnskabelige rapporter og dobbelt-blindede randomiserede undersøgelser.

Når jeg behandlede en klient kunne det føles helt kaotisk, at sortere igennem en lang sygdomshistorik, adskillelige symptomer på alverdens ting, en masse medicin og endnu flere diagnoser. 

Det var først da jeg selv blev syg, at læringen jeg havde med mig, kom ind under huden, istedet for at sidde i min kraniehjerne og kukkelure. Og så blev det pludselig simpelt at behandle!

Jeg fik en stress-sygemelding, som viste sig at være ret alvorlig, og jeg endte med at være sygemeldt i knap tre år, før jeg var på benene igen. Og i virkeligheden gik der jo lang tid derefter med at genopbygge kroppen, for alle ressourcer var grundigt udtærede. 

I den periode måtte jeg ransage mig selv. Hvorfor var jeg syg? Er man i virkeligheden syg når man ikke har ondt andre steder end i sindet? Kan jeg ikke bare ‘tage mig sammen’? Er det ‘de andres’ skyld at jeg er syg? Hvorfor kan jeg ikke omsætte den viden jeg har, til at blive rask med? 

For at blive rask var jeg nødt til at se min fortid i øjnene. En af grundene til min sygdom var en ubehandlet spiseforstyrrelse fra mine teenageår. Jeg var nødt til at trække min viden helt ind under huden, og forstå hvor meget jeg ødelagde min egen krop ved at holde fast i så mange gamle ting. Jeg lærte langsomt, at forstå hvordan de styrende systemer i kroppen (immunsystem, hormonsystem og nervesystem) var belastet ud over evne, og at jeg skulle restituere og drage omsorg for mig selv for at komme videre. Jeg sad i lang tid og så på græsset der groede og gik mange ture, før det begyndte at gå fremad. 

Den viden jeg tilegnede mig, har jeg lagt til dig i bonus-moduler. De er korte og enkle – de implementerer den klassiske viden om anatomi og fysiologi, så du får koblet den sammen med din egen krop. Så din læring undervejs bedre kan hænge ved, og så du lettere kan overføre den til dine behandlinger. 

Mit mål er, at du, når du har gennemført kurset, kan vurdere præcis hvilke symptomer der er fysiske og hvilke der er energetiske hos din klient. Uden at tøve!

– Katrine Ydegaard

Kursets indhold

Anatomi

Du lærer hvordan kroppen ser ud når den er sund og rask. Du bliver i stand til at vurdere normale variationer - altså, hvornår er din klient syg, og hvornår har din klient blot en normal variation af anatomien?

Organsystemerne

Detaljerne omkring organernes anatomi og fysiologi gennemgår vi grundigt. Du får en stærk viden om de enkelte organer og deres sundhed og sygdomme. Hvornår skyldes din klients symptomer anatomi eller fysiologi, og hvornår er det et energetisk problem? Det bliver du i stand til at vurdere virkelig præcist.

Fri sparring på mail

Kurset indebære fri sparring på email. Du får rettet opgaver løbende, og vi kommunikerer tæt per email.

Fysiologi

Fysiologi fylder størstedelen af kurset, og handler om hvordan kroppen virker. Denne del er den mest omfattende. Det er her du lære at se sammenhængen imellem din klients symptomer og kroppens naturlige funktioner.

Sygdomslære

Når du har bestået sygdomslære kan du i sammenhold med anatomi og fysiologi præcist vurdere, hvornår din klient skal til læge, frem for at blive behandlet af dig. Du kan også vurdere præcist hvornår du kan fortsætte behandlingen, og sende din klient til lægen inden han kommer igen næste gang.

Eksamen & RAB

Du skal til 2 eksaminer for at få dine eksamensbeviser. Begge to er med fremmøde. De er noget at forudsætningen for at få din RAB-registrering.

Det her arbejder vi med undervejs:

ANATOMI OG FYSIOLOGI

Modul 1: Celler og væv // Lær at bruge naturens strategi som GPS 

Du får afklaret grundlaget for resten af kurset. Du lærer om naturens mindste dele, og hvordan de organiserer sig i form af celler og væv. Du får naturens grundlæggende strategier på plads.

Modul 2: Nervesystemet // Forstå kroppens styresystem og skift dine vaner ud

Nervesystemet er et af tre livsvigtige, overordnede styresystemer – går det i stå, dør du. Derfor er det vigtigt. Dette system kobler informationer fra forskellige dele af kroppen sammen, og sørger for at alt fungerer som det skal.

[BONUS-modul] Nervesystemet handler om kommunikation internt i kroppen – fra et væv til et andet. Det er samtidig hovedansvarligt for vores vaner, og du lærer i denne bonus-lektion hvad en vane er, og hvordan du laver om på den. 

Modul 3: Hormonsystemet // Optimer din sundhed med mere glæde og ro i hverdagen

De regulerende funktioner i kroppen har større indflydelse på vores humør og overskud, end hvad man umiddelbart skulle tro. Hormonerne er bitte-små, men har rigtig stor betydning for al regulering i kroppen. De har væsentlig indflydelse på blandt andet stress, kønsdrift og fordøjelse.

[BONUS-modul] Du lærer i dette modul om hormonsystemets regulering og hvordan du selv kan påvirke det, til at skabe mere ro og glæde i hverdagen.

Modul 4: Immunsystemet // Sæt sunde grænser og gør din krop stærkere

Immunsystemet er et af vores absolut vigtigste systemer til at opretholde et stærkt helbred. Immunsystemet beskytter os mod udefrakommende farer, som mikroorganismer eller andet der kan forstyrre den indre balance. 

[BONUS-modul] Du lærer her hvad du kan gøre for at styrke det og hvorfor en sund grænsesætning er afgørende i denne proces.

Modul 5: Sanseorganerne // Din vej til lykken 

Sanserne er vejen ind i kroppen. Nogle mest til nydelse, nogle mest til overlevelse. Vi gennemgår de vigtigste sanser i kroppen og deres funktion.

[BONUS-modul] Du får værktøjer til at træne og styrke dine sanser og føle dig frem mod din egen vej til lykken.

Modul 6: Bevægeapparatet // Stop de dårlige undskyldninger og lær at lytte til kroppen

Muskler, knogler og led kaldes også for vores bevægeapparat. En forståelse af hvordan det ser ud og virker, er med til at skabe forståelse for, hvad motion og bevægelse egentlig betyder for os. Vi gennemgår muskler, knogler og led.

[BONUS-modul] Du får redskaberne til at skabe en stærk og sund krop – med motion. Uanset din fysiske form, og uden tvang, kamp og tårer, men med kærlighed, omsorg og respekt for din krop.

Modul 7: Kønsorganerne // Tag ansvar for hverdagens magi – boost dit sexliv

Seksualitet hænger sammen med nydelse. Du lærer om kønsorganernes opbygning og funktion og får sat perspektiv på kernen i seksualiteten og hvorfor den kan være så svær, sårbar og uhåndgribelig.

Modul 8: Stofskifte, vitaminer og mineraler // Spot kroppens svaghed, og styrk din modstandskraft

Du bliver skarpere på din krops behov – hvad stofskiftet egentlig er og om en vitaminpille kan gøre dig sund.

Modul 9: Fordøjelsessystemet // Stop samvittighedsnaget og spis det der giver mening for dig

Mad skal være en glæde. Du lærer på dette modul hvordan din fordøjelse virker og hvorfor forskellige fødevarer kan være en udfordring for nogen. Vi har især fokus på de fysiologiske processer der omsætter maden igennem systemet. Vi ser på detaljerne omkring nedbrydningen af fx en rød bøf der bliver omsat til bittesmå aminosyrer, der kan anvendes af kroppens som byggesten til forskellige proteiner i kroppen.

[BONUS-modul] Fokus er på mad-glæde og overskud – og hvad du egentlig har brug for. 

Modul 10: Hjerte og kredsløb // Skab harmoniske relationer og øg kærligheden i dit liv

Kærligheden bor i hjertet – og du lærer hvordan den bolig ser ud. Du lærer hvordan dit kredsløb har afgørende betydning for opretholdelse af dit liv – og hvordan blodets ilt og næring på forunderlig vis kommer i kontakt med alle celler i kroppen.

Modul 11: Lunger og luftveje // Stop dramaet og få mere overskud (balancer dine følelser med lethed)

Lungerne og luftvejene er organer der har helt afgørende betydning. Det er en fascinerende størrelse hvor blod og luft kommer i så tæt kontakt med hinanden at man næste skulle tro at det ikke var muligt. Det gør også organerne sårbare, så vi kigger på hvordan kroppen beskytter lungerne. 

[BONUS-modul] Din vejrtrækning har afgørende betydning for dit liv. Ilt er lig med liv. Du lærer at trække vejret rigtigt og at forstå hvorfor lungerne giver dig energi.

Modul 12: Nyrer og urinveje // Rens ud og skab plads til dit nye jeg

Vand, vand, vand. Vand er liv. Uden vand tørrer du ud. Drænet for vitalitet. Du får hjælp til at forstå vigtigheden af vand, og hvordan nyrernes funktion opretholder din vitalitet, din væskebalance, din saltbalance og meget mere.

[BONUS-modul] Du får samtidig samlet de foregående moduler til en helhed så du kan skabe et stærkt helbred for dig selv, din familie og dine kunder.

SYGDOMSLÆRE

Cases, cases, cases! 

Hele vejen igennem kurset får du indblik i hvad du egentlig skal bruge sygdomslæren til. Du får den ene case efter den anden med udgangspunkt i de klienter, der kan dukke op i din klinik. Hvad ser du hos dem, og hvordan vurderer du deres sundhedstilstand? Du bliver skarp på hvornår en klient skal sendes til lægen, og får omsat sygdomslæren til praksis.

Del 1 : Almen sygdomslære og immunsystemet

Vi uddyber din viden om immunsystemet og immunsystemets respons på angreb.

Del 2: Speciel sygdomslære

En dybdegående gennemgang af de mest almindelige sygdomme. 

Del 3: Psykiatrisk sygdomslære

En gennemgang af de psykiske sygdomme, psykosomatik og betydningen af dette.

Alt det her får du:

12 + 19 moduler bestående af video, lydfiler og opgaver, du kan løse når det passer ind i dit program!

18 mail korrespondancer hvor du får mulighed for sparring og at arbejde dybere med modulerne. Vi retter dine opgaver og svarer på alle spørgsmål. Giver det mening, tager vi korrespondencen online.

En lukket facebookgruppe til fælles inspiration hvor du kan connecte med andre og få sparring hver uge.

Et netværk af ligesindede, der støtter dig og huj’er hele vejen!

To eksaminer med eksamensbevis til din RAB-registrering.

Praktisk (hvor, hvornår, pris)

Hvor? Det meste foregår online, hvor du får adgang til alle modulerne på anatomi og fysiologi, så snart din betaling er gennemført. Modulerne er optaget på forhånd, og det betyder at du kan tage dem når som helst og hvor som helst. Modulerne består af video, nogle lydfiler, links, opgaver og afleveringsopgaver (en for hvert modul). For at kunne gå til eksamen skal alle afleveringsopgaver være godkendte og alt materiale skal være gennemgået. Kurset afsluttes med eksamen, som du skal møde fysisk op til, en til sygdomslære og en til anatomi og fysiologi. Adressen ligger i Haderslev kommune. Du får adgang til Sygdomslære, når du har gennemført Anatomi og fysiologi.

Hvornår? Første modul får du adgang til så snart du tilmelder dig kurset. Der er løbende opstart for alle deltagere. Sygdomslære får du adgang til når anatomi og fysiologi er bestået.

Forløbet afsluttes med eksamen. Du kan melde dig til eksamen løbende. Der er mulighed for tilmelding til eksamen 2-4 gange årligt.

Din investering:

11.995kr inkl. moms. Prisen er ALT inklusive. Du får undervisningsmateriale, bøger, eksamensgebyr, to 2 eksaminer med eksamensbeviser, 1:1 sparring på mail, en lukket facebookgruppe til sparring med de andre deltagere.

Praktisk: Du har 18 måneder til at gennemføre kurset i. Du kan gå til eksamen minimum to gange årligt. Har du brug for yderligere tid, kan du forlænge så meget som du ønsker til 495 kr/mdr. 

Du får adgang til alt undervisningsmateriale i anatomi og fysiologi, så snart din betaling er registreret. Sygdomslære får du adgang til, når du har gennemført anatomi og fysiologi.

Bøgerne ’Anatomi og Fysiologi på en anden måde 1 og 2’ af Kjeld Bruun-Jensen er udgangspunktet for kurset, samt ‘Sygdomslære på en anden måde’ af samme forfatter. 

din underviser

katrine ydegaard

Katrine er uddannet biolog, zoneterapeut og naturopat i biologisk medicin. Hun har undervist i sundhedsfagene siden 2013, og brænder for at formidle sammenhængen imellem naturen og mennesket. 

Katrine sørger for at guide dig igennem kroppens fantastiske verden.

Hun sidder altid klar ved tastaturet til at hjælpe dig videre hvis du går i stå. 

Svar på dine spørgsmål

Hvordan får jeg min RAB-registrering?

Det er afhængigt af dit hovedfag, og af dit valg af terapeutforening, samt hvilke eksamensbeviser du allerede har med dig. Kurset her er godkendt hos FDZ og ZCT, og flere andre. Er du i tvivl om din terapeutforening godkender kurset og/eller om du skal tage sundhedsfagene lige nu, så tag kontakt på hello@solrose.dk. Vi hjælper dig gerne videre, da enhver situation er unik.

Kan jeg få merit?

Der er mange forskellige uddannelser i dag - og nogle giver merit for anatomi og fysiologi, andre for sygdomslære, og nogle for begge dele. Din terapeutforening kan som regel hjælpe dig, ellers hjælper vi dig gerne videre - send blot en mail.

Er der nogen forudsætninger for deltagelse?

Du skal kunne bruge din computer, og formå at styre din egen læring. Du skal kunne bruge din email, idet al korrespondance foregår via email. Har du problemer med lærings-platformen hjælper vi dig selvfølgelig gerne videre. Ud over dette skal du bare have lyst til at lære, og være klar på at du ikke skal deltage på nogen liveundervisning, men til gengæld kan styre din egen tid 100%.

Er kurset godkendt hos min terapeutforening?

Der findes rigtig mange terapeutforeninger, og ikke alle godkender de samme kurser. De fleste gør dog tingene nogenlunde ens. Kurset her er bl.a. godkendt hos FDZ, ZCT, Danske Akupunktører og Dansk Behandlerforbund. Er du i tvivl om din behandlerforening godkender kurset, så send en mail - så sørger vi for resten.

Hvor meget tid skal jeg regne med at bruge på det?

Forvent at bruge 10-15 timer per uge som minimum. Det er meget afhængigt af, hvor du befinder dig fra start. Hvis du er vant til at læse og måske kender lidt til latin eller anatomi, fysiologi og sygdomslære i forvejen kan du formentlig gøre det på kortere tid. Hvis du ikke er vant til at læse, har svært ved det eller lignende skal du sætte lidt mere tid af.

Hvad skal bonus-modulerne gøre godt for?

Dette kursus svarer til 200 timers anatomi og fysiologi undervisning samt 100 timers sygdomslære. Det betyder, at du kan få din RAB-godkendelse med dette kursus i bagagen (forudsat at dine andre fag er på plads). Det videnskabelige plan fylder rigtig meget i dette kursus – det der gør det særligt er, at vi kobler den kropslige forståelse på følelserne, sammen med den hardcore anatomi og fysiologi. Det er det bonus-modulerne er til for. Det er vores erfaring, at du på den måde får 3-4 gange så meget ud af din indsats, fordi du kan føle den i maven frem for blot at forstå den med din kraniehjerne. Men det er 100% frivilligt om du vil tage dem.

Åh. Jeg synes det lyder godt. Men jeg synes virkelig det er mange penge!

Ja, det er en investering i dig selv og din fremtid. Vores erfaring er at enhver form for udvikling kræver en investering. Tænk på at du med en RAB-registrering kan blive moms-fritaget, og dermed tjene 25% ekstra på dine behandlinger, uden overhovedet at hæve prisen. Vi har sat en pris så vi ved at mange kan være med – og hvor vi ved at den værdi, du kan få ud af det, langt overstiger din investering.

Kontakt os

Kurset er under opdatering, og kommer snarest til salg igen. Følg med på nyhedsbrevet, eller skriv en mail direkte til os hvis du har brug for at komme i gang hurtigst muligt. 

Halkvej 130, 6100 Haderslev

+45 20 95 38 86

hello@solrose.dk

Få alle de lækre tips og tricks, lige i din indbakke. Tilmeld dig nyhedsbrevet med det samme!
Vi respekterer dit privatliv og kunne aldrig drømme om at dele dine oplysninger med nogen!